Doorstroming


Desondanks FluxGO vzw over zeer competente en gedreven medewerkers beschikt, merken we dat er toch een moeilijk te overbruggen kloof bestaat naar de reguliere arbeidsmarkt toe.  Middels intensieve begeleiding, opvolging en training specifiek gericht op (re)integratie op de arbeidsmarkt, willen we voorkomen dat deze mensen opnieuw in het werklozencircuit terechtkomen.

 

Via het doorstroomproject zal dan ook extra geïnvesteerd worden om dit te realiseren. Een traject op maat, waarin de nadruk wordt gelegd op competentiegericht werken en het uitwerken van een persoonlijk ontwikkelingsplan, staat hierbij centraal. Gedurende de tewerkstelling van de medewerker kunnen we 3 fasen in dit traject onderscheiden, waarbinnen verschillende accenten gelegd worden:

 

Kennismakingsfase

Groeifase

Doorstroomfase

Medewerker leert kennen:

- FluxGO

- Jobinhoud

- Collega’s

FluxGO leert kennen:

- Werkervaring en studies

- Sociale situatie

- Randproblematieken

- Begeleiding op de werkvloer

- Opleidingen (intern/extern)

- Welbevinden

- Kwaliteiten en valkuilen

- Jobdoelwit en arbeidsvoorwaarden

- Matching interesses en competenties met arbeidsmarktvereisten

- POP

- Begeleiding op de werkvloer

- Opleidingen (intern/extern)

- Functionerings –en evaluatiegesprekken

- Sollicitatietraject

- Begeleiding op de werkvloer

- Opleidingen (intern/extern)

- Functionerings –en evaluatiegesprekken

- Opvolgingsgesprekken

- Nazorggesprek

  

FluxGO werd door VDAB gemandateerd in het kader van de begeleiding en coaching op professioneel vlak. Zo onderscheiden we diverse mandaten, zijnde:
het Mandaat Kosteloze Trajectbegeleiding, -Competentieontwikkeling, -en Arbeidsbemiddeling, alsook het Mandaat Doorstroombegeleiding.

Voor meer info kan u steeds terecht bij de verantwoordelijke van het doorstroomproject: Bieke Jacob.